hardy sandhu

hardy sandhu

hardy sandhu

ओह कुडी मेनू केहन्दी,
कुडी मेनू केहन्दी,

ओह कुडी मेनू केहन्दी,
मेनु जुत्ती ले दे सोहनेआ
मैं केह नाह गोरिये
ना ना ना नाह गोरिये

हो कन्न झुमके नू
तरस दे रह गये सोहनीये
मैं केह नाह गोरिये
ना ना ना नाह गोरिये

hardy sandhu | Kudi mainu kendi mainu jutti le de

इको चीज मेरे कोल प्यार बाली,
ऐवे ना गरीबा नु तु मार बाली,
इको चीज मेरे कोल प्यार बाली,
ऐवे ना गरीबा नु तु ..

सारी दूनिया दे केहन्दी,
बंगले पाई गये सोहनेआ,
मैं केह नाह गोरिये
ना ना ना नाह गोरिये

ओह कुडी मेनू केहन्दी,
मेनु जुत्ती ले दे सोहनेआ
मैं केह नाह गोरिये
ना ना ना नाह गोरिये

कुडी मेनू केहन्दी,
ओह कुडी मेनू केहन्दी,
ओह कुडी मेनू केहन्दी,

hardy sandhu

hardy sandhu | Kudi mainu kendi mainu jutti le de

जे तु नखरे करने आ,
किस होर कोल कर जानी,
मेनु प्यार नही जे दे सकदी,
जा डूब के मर जानी,

ओह जे तु नखरे करने आ,
किस होर कोल कर जानी,
मेनु प्यार नही जे दे सकदी,
जा डूब के मर जानी,

केहदी मेरे कोले,
सूट 2 हाय रे गये सोहेनीआ,
मैं केह नाह गोरिये
ना ना ना नाह गोरिये

ओह कुडी मेनू केहन्दी,
मेनु जुत्ती ले दे सोहनेआ
मैं केह नाह गोरिये
ना ना ना नाह गोरिये
ओह कुडी मेनू केहेन्दी

hardy sandhu

hardy sandhu | Kudi mainu kendi mainu jutti le de

मेरा कदे कदे जी करदा,
के छड देवा तेनू,
तु कदे वी खुश नी होना,
मेरे तो पता मीनू, (2x)

केहन्दी तेरे वरगे,
जद 36 हेगे सोहेनीआ,
मैं केह नाह गोरिये
ना ना ना नाह गोरिये

कुडी मेनू केहन्दी,
मेनु जुत्ती ले दे सोहनेआ
मैं केह नाह गोरिये
ना ना ना नाह गोरिये

ओह कुडी मेनू केहन्दी,
कुडी मेनू केहन्दी,
ओह कुडी मेनू केहन्दी

hardy sandhu

hardy sandhu