Jatram Blog

ल से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट | व से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट

ल से शुरू होने वाले जाट गोत्र
ल से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट

ल से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट

श्रुति चौधरी लेघा पूर्व सांसद भिवानी 

1. लोअत
2. लोअच
3. लवाच
4. लऊर/ लाहर
5. लकड़म
6. लकड़े
7. लाकड़े/लाकड़ा
8. लोका
9. लाखीलान/लाखलान
10. लंगुरिया
11. लोचन
12. लोचर
13. लठवाल
14. लिट्ठ/लिट
15. लठमार
16. लठौर/लठोर
17. लाडुह
18. लाथीर
19. लधौरिया
20. लोनकास
21. लावा/लाधा
22. लवापच
23. लामीना
24. लम्पक/लाम्बा
25. लाठर
26. लायकराम
27. लोधा
28. लोट
29. लुथर
30. लुगणा
31. लत्याल
32. लोर
33. लेवरा
34. लोधरा
35. लक
36. लथा
37. लामी
38. लांगा/लांगल
39. लडायण
40. लार
41. लोहचब/लोचव

पिछली जाट गोत्र लिस्ट सूचि पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे

42. लंधड़वाल
43. लोल्हे
44. लुण
45. लोपराल
46. लधर
47. लोहद्रा
48. लौरे/लौरा
49. लेघा
50. लम्बौरिया
51. लील
52. लूलाने
53. लीलवत
54. लूलाड़ा
55. लीला
56. लोल/लोहल
57. लाहिरी/लहिरी

 दहिया जाट गोत्र की महान हस्तियों के बारे में पढने के लिए यहाँ क्लिक करे

58. लोहायन/लोहान/लौहियान
59. लाहन
60. लाहौरिया
61. लाहौर/लाहौरा
62. लहैल
63. लोहमरोड़
64. लुहाना
65. लल्ली/लल्ल
66. लखनपाल
67. लोहारिया
68. लांगा
69. लाहिल/लाहल
70. लाखा/लखी

71. लाट

72. लथर
73. लाठोर
74. लिच्छिवि
75. लाकियान
76. लतमार
77. लम्पक
78. लाचा
79. लागर
80. लखारा
81. लमारा
82. लंगराहा
83. लंगरियल
84. लतियल
85. लटेरा
86. लावत
87. लेसपाल
88. लोचत
89. लोहाची
90. लोहचित
91. लोकारा
92. लोंण्डा
93. लबाना
94. लाछर
95. लाहोत
96. लाहर
97. लगारी
98. लाक
99. लोह
100. लोहित/ लोहर/ क्षत्रिय/खत्री

ल से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट

ल से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट

व से शुरू होने वाले जाट गोत्र – ल से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट

1. वागरा
2. वंगरवार
3. वांगामार
4. वंग
5. वचिल
6. वोचल्य
7. वछासई
8. वाछल
9. वाजरौला
10. विजयरणीय/ विजयरणिया
11. वाहड़
12. विडंग
13. वतियान
14. वेदा
15. वधान/वत्धान
16. वधावा
17. वधेत
18. वधौतिया
19. वाना/वाण/ वेना
20. वाबल
21. वारी
22. वरसिया
23. वड़गूजर
24. वरक/विर्क/वरिक/वृक/ वाहिक/वाल्हीक

ल से शुरू होने वाले जाट गोत्र लिस्ट

 महताब विर्क जाने माने पंजाबी सितारे

25. वरम
26. वरनवार
27. वरगाया
28. वरोजवार
29. वुर्रक
30. वरे
31. वरसरा
32. विराला
33. वेरवार
34. वेरडा
35. वृष्णि
36. वोरा
37. वोला
38. विलोदा
39. वैसोरा
40. विसैते
41. विसाती
42. विसला
43. वैस/ वसाति
44. वांजवा
45. वाक/वाकाटक
46. वर्या
47. वारस
48. विडण
49. विंगाह
50. वेसन
51. वराइच/वराइश
52. वार्धान
53. विझी
54. वाटधान
55. वेदवान

56. विदेह
57. वलान
58. वान/वेन
59. वोदिया
60. वीहन
61. विरमा
62. वहरवाल
63. वैरड़
64. वधेर
65. वंधोर
66. वाहले
67. वालक

आल इंडिया जाट हीरोंज मेमोरियल कोलेज रोहतक के बारे में पढने के लिए यहाँ क्लिक करे

Randhir Deswal

Hi, I am Randhir Singh a Solo Travel Blogger form Rohtak Haryana. I am a writer of Lyrics and Quotes.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *